Prvý tréning sa uskutočnil v období od 12. februára 2018 do 22. júla 2018 (trvanie 10 týždňov). Každý týždeň bol účastníkom kurzu daný prístup k jednej z nových tém. Prvého tréningu sa zúčastnili účastníci buď s prístupom do všetkých modulov, alebo s prístupom iba k jednotlivým modulom. Druhý tréning prebehol v období od 24. septembra 2018 do 30. októbra 2018.

Celkový počet osôb zaregistrovaných v pilotnom kurze bol 82. Účastníci patrili do nasledujúcich kategórií:

•    Verejná správa - praktici: 30
•    Neziskové organizácie: 14
•    Študenti - budúci praktici: 30
•    né: 8

   
© ALLROUNDER