Päťdňový tréning trénerov/školiteľov bol zorganizovaný v septembri 2017 v Pireu s cieľom posilniť a vyškoliť školiteľov pre efektívne a účinné poskytnutie pilotného kurzu MAMIDI na zvýšenie kapacity lokálnej verejnej správy v oblasti migrácie a riadenia rozmanitosti. Kurz MAMIDI bol umiestnený vo virtuálnom vzdelávacom prostredí Moodle.

IDEC privítal 14 trénerov zo 4 partnerských krajín (Slovensko, Maďarsko, Turecko a Grécko) zastupujúcich nasledovné organizácie: Technická Univerzita v Košiciach; ASTRA - Asociácia pre inovácie a rozvoj; TREBAG - Poradenstvo a školenie; PROVEST Consulting; a Oddelenie pre podporu a sociálnu inklúziu migrantov a utečencov z Riaditeľstva sociálnej solidarity a zdravia mesta Atény.

V rámci tréningu boli zorganizované dve študijné návštevy, jedna v Agentúre pre rozvoj a riadenie destinácií v Aténach (ADDMA) a druhá na Strednej škole interkultúrnej výchovy v Ellniku, Atény.

Hlavné témy tréningu boli nasledovné oblasti riadenia migrácie a rôznorodosti: utečenecká kríza, interkultúrne vzdelávanie a odborná príprava, vzdelávanie pre zamestnanosť - prípadové štúdie / príklady

Každý účastník ToT má Europass

 

The training programme

   
© ALLROUNDER