Tretie stretnutie projektu sa konalo 12. 1. 2018 v Bruseli (konferenčná miestnosť - Európska kancelária Cypru / Rue du Luxembourg 3 / Belgicko).


Program bol zameraný na prezentáciu intelektuálnych výstupov projektu: výstup IO2 - Tréning na zvýšenie kapacity lokálnej verejnej správy v oblasti migrácie a riadenia rozmanitosti a návrhy na štruktúru a obsah IO3 - Mapa pre riadenie migrácie a rozmanitosti. Ďalej san a stretnutí dohodli najbližšie kroky diseminácie, riadenie projektu a prípadné rozdelenie úloh v súvislosti s odstúpením partnera projektu MAMIDI - PROVEST Consulting (Turecko). 


Na základe spoločnej dohody koordinátor projektu požiadal o predĺženie realizácie projektu do 30. novembra 2018.

 

   
© ALLROUNDER