Štvrté stretnutie sa uskutočnilo 9. a 10. 7. 2018 v Pireu v Grécku. Agenda stretnutia sa zamerala hlavne na prezentáciu a prípravu IO3 Mapa pre riadenie migrácie a rozmanitosti, pilotného tréningu, špeciálnych diseminačných podujatí tzv. Multiplier events, diseminačné plány a manažment projektu (príprava správ).

 

   
© ALLROUNDER