Podujatie sa uskutočnilo 18.7.2018 v konferenčnej sále hotela Stanley v centre Atén. 

Akcie sa zúčastnilo spolu 42 ľudí. Podujatie bolo vedené a moderované spoločnosťou IDEC. Prezentácie boli zamerané na detailný prehľad o projekte MAMIDI a jeho výsledkoch. Ďalšie prezentácie boli zamerané na rozmanitosť a migráciu a nové projekty a nástroje na rovnakú tému. Nasledovala otvorená diskusia. Na záver pani Sofija Spiliotopoulou, spolumajiteľka IDEC, udelila certifikáty účastníkom kurzu, ktorí sa zúčastnili podujatia.

The group of participants was a perfect combination of the direct & indirect target groups of the project. There were the representatives of the regional & local municipalities – regional development office, regional culture, and staff of budgetary and contributory organizations that are created by Municipalities mostly from the Attica region, migration officers from the Greek Ministry for Migration Policy, NGOs which focus their activities on the similar topics and have the wide experience from the relevant field, academics and students working in the fields concerned.

Celková spokojnosť z podujatím bola veľmi vysoká. Podľa dotazníkov spätnej väzby účastníkov sme zistili, že všetky aktivity podujatia sú veľmi úspešné. Všetci rečníci dostali od publika veľmi pozitívnu spätnú väzbu. Možnosť vytvárania sietí fungovala dobre a bol prejavený záujem o budúcu spoluprácu v mene väčšiny účastníkov.

   
© ALLROUNDER