Druhé stretnutie partnerov projektu sa konalo v Budapešti, 20. marca 2017. Agenda 2. projektového stretnutia MAMIDI sa skladala prevažne z prezentácií národných správ IO1, diseminančných plánov a riadenia projektu (podávanie správ, financie, atď.) Výsledky budú slúžiť ako základ pre vývoj ďalších navrhovaných intelektuálnych výkonov. Výsledky prieskumov poukázali na spoločné slabé miesta  verejnej správy v oblasti riadenia migrácie a diverzity na miestnej úrovni.

 


 

 

   
© ALLROUNDER