Projektové stretnutia


Otváracie stretnutie

2. stretnutie partnerov v Budapešti

3. stretnutie projektu v Bruseli

4. stretnutie projektu v Pireu

5. stretnutie projektu v Budapesti

 


Tréningy


Tréning trénerov

 


Multiplikačné diseminačné aktivity


Multiplikačné diseminačné activity patria do skupiny diseminačných aktivít, ktoré boli zorganizované so zámerom zabezpečiť úspech a udržateľnosť projektu MAMIDI.

Hlavným cieľom podujatí v partnerských krajinách bolo šírenie informácií o projekte a jeho výstupoch, najmä o kurze, pre naše hlavné cieľové skupiny: zamestnanci rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré vytvárajú obce; zamestnanci tzv. klientských centier, zamestnanci okresných úradov, zamestnanci iných úradov verejnej správy; akademici a študenti na vysokých školách; pracovníci v oblasti miestneho / regionálneho rozvoja; tvorcovia rozhodnutí a tvorcovia politík na regionálnej a miestnej úrovni; široká verejnosť. Prostredníctvom tohto typu podujatia sme tiež prispeli k verejnej diskusii o riadení migrácie a rozmanitosti a naliehavej potrebe budovania kapacít miestnej a regionálnej samosprávy, ako aj o zdieľanie našich skúseností a poznatkov získaných počas implementácie projektu a šírení výsledky projektu.

ASTRA || TUKE

IDEC

TREBAG

 


Pilotné tréningy


ASTRA || TUKE

IDEC

TREBAG

   
© ALLROUNDER