Posledné projektové stretnutie sa konalo 21. 9. 2018 v Budapešti. Program sa zameral hlavne na prezentáciu intelektuálnych výstupov IO3, jeho využitie pri diseminácii a na manažment projektu v súvislosti s poslednou fázou projektu MAMIDI a prípravou záverečnej správy.

   
© ALLROUNDER