Trebag sa rozhodol usporiadať kurz v menších skupinách a usporiadať úvodné stretnutie ako prezenčné – face to face, po ktoromj nasledovalo e-learningové štúdium. Kurz sa konal v období od 24.5. do 4.6. 2018.

Účastníci kurzu boli z troch rôznych častí Maďarska (Nagykovácsi, Budapešť a Maroslele), tréneri pre týchto účastníkov zvolili prístup kombinovaného učenia (kombinácia prezenčného tréningu v reálnom čase a e-learningu). 18 účastníkov úspešne dokončilo štyri moduly.

Účastníci patrili do nasledovných kategórií: mimovládne organizácie, verejná správa, vzdelávanie, psychológ, sociálni pracovníci, VŠ študenti.

Pokiaľ ide o dodatočné informácie špecifické pre danú krajinu, spoločnosť Trebag vytvorila dodatočné materiály vrátane ppt a kvízu s ďalšími pre kurz relevantnými informáciami o krajine.

V hodnotiacom dotazníku účastníci uviedli, že považujú tréningový material za veľmi užitočný a kompletný a ocenili výborná organizáciu kurzu. Používatelia si myslia, že vzdelávací materiál prináša nové a inovatívne metódy. Zhodli sa na tom, že obsah je relevantný pre cieľovú skupinu.

   
© ALLROUNDER