MAMIDI je Erasmus+ projekt, ktorý sa zameriava

na budovanie kapacít miestnych orgánov verejnej správy tak,

aby bola lepšie pripravená na zmeny spôsobené súčasnými

výzvami EÚ, konkrétne migráciou a diverzitou.

   
© ALLROUNDER