Az Erasmus + MAMIDI projekt keretében a migráció és a sokszínűség kezelés területén az önkormányzati dolgozók kapacitásának fokozására irányuló tesztképzést Görögországban szerveztük meg május 21-től július 15-ig (8 hét).

A kísérleti képzésben regisztráltak száma összesen 352 volt, amely a következő kategóriákba sorolható:
•    NGO-k - 23
•    Közigazgatás - 44
•    Egyéb - 46
•    Oktatás - 80
•    Pszichológus - 28
•    Ügyvédek - 9
•    Szociális munkások - 105
•    Nincs válasz - 17

Egyéb: (pl. joghallgató / pedagógus / szociális munkás / pszichológus egy nem kormányzati szervezetben / közigazgatásban) - 19.

DA Görögország különböző részeiből érkezők nagy száma miatt a választott oktatási módszer a Moodle virtuális platformja volt. Ez a mód lehetővé tette számunkra, hogy egy időben több résztvevőhöz is eljuttassuk a tanfolyamot, és ezért széles körben tudtuk a MAMIDI projekt eredményeit alacsony költséggel terjeszteni.

A kurzus résztvevői számára elérhető 4 modul a következő volt:
1.    I. modul: Kulturális manifesztáció és akkultúráció
Az interkulturális kapcsolatokra összpontosítva a migránsok kulturális sajátosságainak figyelembevétele; támogatja az önkormányzati tisztviselők analitikai készségeinek fejlesztését.
2.    II. Modul: Helyi integrációs politika
A helyi politikák potenciáljára összpontosít a migráció és a sokféleség sikeres kezelésével kapcsolatban, és foglalkozik a migránsok aktív részvételének kérdésével is.
3.    III. Modul: A migráció és a sokszínűség irányítása helyi szinten: nyilvános döntéshozatal.
A migráció és a sokféleség kezelésének adminisztratív aspektusaira és a hatékony döntések meghozatalára irányuló készségek fejlesztésére összpontosít.
4.    IV. Modul: A migránsok és a menekültek gazdasági potenciáljának 
felismerése A munkaerő-beilleszkedésre, a migráció munkakörülményeire és a migránsok közösség számára nyújtott gazdasági potenciáljaira összpontosít. Minden második héten egy új modulhoz nyújtottunk hozzáférést a felhasználók számára.

Minden modul fejezetekre oszlik, minden fejezetben olvasható anyagok, önértékelési kérdések és feladatok találhatók.

Az egyes modulok végén a tanfolyam résztvevőinek maximum két próbálkozásból kellett egy önértékelési tesztet kitölteniük. A résztvevők a teszt teljesítménye alapján (legalább 70% -os eredmény) tanúsítványt kaptak a kurzus végén. 136 résztvevő sikeresen kitöltötte a négy modul tesztjét. A kurzust egy online értékelési kérdőív segítségével értékelték. A tanfolyam résztvevői nagyon elégedettek a képzési anyag (modulok) relevanciájával, szintjével és hosszával. Mindazonáltal néhány kérdést tettek fel a platformra vonatkozóan, és több interaktív elemet szeretnének (előadások, videók, élő chat, stb.).

Ezen felül a résztvevők többsége (85%) kijelentette, hogy a képzés növelte a témával kapcsolatos általános ismereteit. És mindannyian úgy nyilatkoztak, hogy fogják tudni használni a tanultakat.

   
© ALLROUNDER