Η τελευταία συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη στις 21 Σεπτεμβρίου 2018. Η ημερήσια διάταξη της συνάντησης επικεντρώθηκε κυρίως σε παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων του έργου (IO3), στη χρήση τους στη διάχυση του έργου και στη διαχείριση σχετικά με την τελευταία φάση του έργου MAMIDI και στην προετοιμασία της τελικής έκθεσης.

   
© ALLROUNDER