Η εκδήλωση αυτή ανήκει στην ομάδα δραστηριοτήτων διάδοσης που έχουν οργανωθεί για να εξασφαλιστεί η επιτυχία και η βιωσιμότητα του προγράμματος MAMIDI.

Ο κύριος στόχος της εκδήλωσης ήταν η διάδοση των πληροφοριών σχετικά με το έργο και τα αποτελέσματά του με ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή του Οδικού Χάρτη, καθώς και το άνοιγμα καναλιών για δικτύωση και ανταλλαγή πληροφοριών. Η εκδήλωση εκτός από διάσκεψη, λειτούργησε επίσης ως πλατφόρμα δικτύωσης και ανταλλαγής απόψεων, πληροφοριών και εμπειρίας.

Ο χώρος της πολλαπλασιαστικής εκδήλωσης ήταν η προσεκτικά επιλεγμένη αίθουσα του Hotel Benczúr στο κέντρο της Βουδαπέστης. Συνολικά 52 συμμετέχοντες παρακολούθησαν την εκδήλωση.

Μετά την εγγραφή έγινε μια εισαγωγική ομιλία από τον οργανισμό Trebag μιλώντας για τη σημασία του θέματος, καλωσορίζοντας τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες και ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή. Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις διαφόρων ομιλητών και δύο εργαστήρια. Τα κύρια θέματα της ημέρας, συμπεριλαμβανομένων των παρουσιάσεων ήταν τα εξής:

•   Πληροφορίες σχετικά με το έργο, παρουσίαση του IO3 και του οδικού χάρτη

•    Πολυπολιτισμικότητα στην αγορά εργασίας της Ουγγαρίας.

•    Ανάπτυξη διαπολιτισμικών επικοινωνιακών ικανοτήτων.

•    Πιθανά εργαλεία για την αποκατάσταση του προσωπικού ουγγρικής και αλλοδαπής  προέλευσης.

•    Λήψη αποφάσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας.

•    Προκλήσεις της αγοράς εργασίας, τόσο από τους μετανάστες που έρχονται στη χώρα, όσο και από αυτούς που μεταναστεύουν σε άλλη χώρα από τη σκοπιά του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Συνοψίζοντας, η τελική εκδήλωση του έργου MAMIDI ήταν πολύ επιτυχημένη. Σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης, οι συμμετέχοντες βρήκαν όλες τις δραστηριότητες της εκδήλωσης πολύ επιτυχημένες. Όλοι οι ομιλητές έλαβαν πολύ θετική ανατροφοδότηση από το κοινό και η δικτύωση κατά τη διάρκεια του γεύματος λειτούργησε επίσης καλά. Υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος για μελλοντική συνεργασία εκ μέρους των περισσότερων συμμετεχόντων.

   
© ALLROUNDER