Κατά τη διάρκεια του έργου οργανώθηκαν δύο πολλαπλασιαστικές  εκδηλώσεις στη Σλοβακία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία και η βιωσιμότητα του έργου MAMIDI.

1η πολλαπλασιαστική εκδήλωση στη Σλοβακία

Πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου 2018, στο Herľany (Σλοβακία).

Αριθμός συμμετεχόντων: 71. Η ομάδα συμμετεχόντων ήταν ένας τέλειος συνδυασμός των άμεσων και έμμεσων ομάδων-στόχων του έργου. Υπήρχαν εκπρόσωποι των περιφερειακών και τοπικών δήμων -από το γραφείο περιφερειακής ανάπτυξης και περιφερειακού πολιτισμού και  προσωπικό των δημοσιονομικών οργανισμών των δήμων που συνέβαλαν στην υλοποίηση του προγράμματος κυρίως από την περιοχή του Košice. Επίσης, υπήρχαν υπάλληλοι μετανάστευσης από το Υπουργείο Εσωτερικών της Σλοβακίας, ΜΚΟ που εστιάζουν τις δραστηριότητές τους για παρόμοια θέματα και έχουν μεγάλη εμπειρία στο συγκεκριμένο πεδίο, καθώς και ακαδημαϊκοί και φοιτητές που εργάζονται στους σχετικούς τομείς.

Κύρια θέματα και παρουσιάσεις:

  • Διαφορετικότητα: Κατά τη μετάβαση των Κοινοτικών Κανόνων: Η περίπτωση των απομονωμένων Ρομά
  • Μετανάστευση, Διαφορετικότητα & Ευάλωτες ομάδες
  • Διαχείριση της Μετανάστευσης και της Διαφορετικότητας μέσω της ανάπτυξης των ικανοτήτων της Τοπικής Διοίκησης
  • Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης σχετικά με τη Μετανάστευση και την Διαφορετικότητα στην περιφέρεια του Kosice

Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι το πρόγραμμα Mamidi είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για τη φροντίδα όχι μόνο των μεταναστών (της μίας πλευράς της ιστορίας) αλλά και της άλλης πλευράς – των εκπροσώπων της κοινωνίας ή της κοινότητας, της Δημόσιας Διοίκησης & των οργανισμών της που είναι επίσης ευάλωτοι όπως οι μετανάστες και οι πρόσφυγες.

 

 

2η πολλαπλασιαστική εκδήλωση στη Σλοβακία

Πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2018 στη Νίτρα (Σλοβακία) στις εγκαταστάσεις του Γεωργικού Πανεπιστημίου της Σλοβακίας στη Νίτρα, Σχολή Ευρωπαϊκών Σπουδών και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Διεύθυνση: Tr. Α. Hlinku 2, 949 76, Nitra.

Η εκδήλωση ανήκει στην ομάδα πολλαπλαστικών εκδηλώσεων που έχουν οργανωθεί για να εξασφαλίσουν την επιτυχία και τη βιωσιμότητα του έργου MAMIDI. Η δραστηριότητα αυτή αφορούσε τις διοικητικές ικανότητες που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με θέματα μετανάστευσης και ποικιλομορφίας στη δημόσια διοίκηση σε τοπικό επίπεδο. Ο κύριος στόχος της εκδήλωσης ήταν η διάδοση πληροφοριών σχετικά με το έργο και τα αποτελέσματά του, ιδίως στις ακόλουθες ομάδες στόχους: διοικητικές ικανότητες στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και της περιφερειακής ανάπτυξης.

 

Η εκδήλωση αυτή ανήκει στην ομάδα δραστηριοτήτων διάδοσης που έχουν οργανωθεί για να εξασφαλιστεί η επιτυχία και η βιωσιμότητα του προγράμματος MAMIDI.

Ο κύριος στόχος της εκδήλωσης ήταν η διάδοση των πληροφοριών σχετικά με το έργο και τα αποτελέσματά του με ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή του Οδικού Χάρτη, καθώς και το άνοιγμα καναλιών για δικτύωση και ανταλλαγή πληροφοριών. Η εκδήλωση εκτός από διάσκεψη, λειτούργησε επίσης ως πλατφόρμα δικτύωσης και ανταλλαγής απόψεων, πληροφοριών και εμπειρίας.

Ο χώρος της πολλαπλασιαστικής εκδήλωσης ήταν η προσεκτικά επιλεγμένη αίθουσα του Hotel Benczúr στο κέντρο της Βουδαπέστης. Συνολικά 52 συμμετέχοντες παρακολούθησαν την εκδήλωση.

Μετά την εγγραφή έγινε μια εισαγωγική ομιλία από τον οργανισμό Trebag μιλώντας για τη σημασία του θέματος, καλωσορίζοντας τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες και ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή. Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις διαφόρων ομιλητών και δύο εργαστήρια. Τα κύρια θέματα της ημέρας, συμπεριλαμβανομένων των παρουσιάσεων ήταν τα εξής:

•   Πληροφορίες σχετικά με το έργο, παρουσίαση του IO3 και του οδικού χάρτη

•    Πολυπολιτισμικότητα στην αγορά εργασίας της Ουγγαρίας.

•    Ανάπτυξη διαπολιτισμικών επικοινωνιακών ικανοτήτων.

•    Πιθανά εργαλεία για την αποκατάσταση του προσωπικού ουγγρικής και αλλοδαπής  προέλευσης.

•    Λήψη αποφάσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας.

•    Προκλήσεις της αγοράς εργασίας, τόσο από τους μετανάστες που έρχονται στη χώρα, όσο και από αυτούς που μεταναστεύουν σε άλλη χώρα από τη σκοπιά του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Συνοψίζοντας, η τελική εκδήλωση του έργου MAMIDI ήταν πολύ επιτυχημένη. Σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης, οι συμμετέχοντες βρήκαν όλες τις δραστηριότητες της εκδήλωσης πολύ επιτυχημένες. Όλοι οι ομιλητές έλαβαν πολύ θετική ανατροφοδότηση από το κοινό και η δικτύωση κατά τη διάρκεια του γεύματος λειτούργησε επίσης καλά. Υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος για μελλοντική συνεργασία εκ μέρους των περισσότερων συμμετεχόντων.

Η Trebag αποφάσισε να οργανώσει το μάθημα σε μικρότερες ομάδες και να πραγματοποιήσει μόνο μια εισαγωγική συνεδρίαση πρόσωπο με πρόσωπο, ακολουθούμενη από μια ηλεκτρονική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου από τις 24 Μαΐου έως τις 4 Ιουλίου 2018.

Οι συμμετέχοντες στο μάθημα προέρχονταν από τρία διαφορετικά μέρη της Ουγγαρίας (Nagykovácsi, Βουδαπέστη και Maroslele), οι εκπαιδευτές μας επέλεξαν την συνδυασμένη μάθηση (συνδυασμός μεθόδου κατάρτισης πρόσωπο με πρόσωπο σε πραγματικό χρόνο και e-learning). 18 συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις τέσσερις ενότητες.

Οι συμμετέχοντες ανήκαν στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • ΜΚΟ
  • Δημόσια διοίκηση
  • Εκπαίδευση
  • Ψυχολογία
  • Κοινωνικοί λειτουργοί
  • Φοιτητές σε ανώτατο εκπαιδευτικό επίπεδο

Όσον την Ουγγαρία, η Trebag ανέπτυξε επιπλέον υλικό, συμπεριλαμβανομένου μιας παρουσίασης και ενός κουίζ με πρόσθετες πληροφορίες για τη χώρα.

Σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης που συλλέχθηκαν από τους συμμετέχοντες το εκπαιδευτικό υλικό είναι πολύ χρήσιμο και πλήρες και η οργάνωση του μαθήματος είναι εξαιρετική. Οι χρήστες πιστεύουν ότι το εκπαιδευτικό υλικό εισάγει νέες και καινοτόμες μεθόδους. Επίσης συμφώνησαν ότι το περιεχόμενο σχετίζεται με την ομάδα στόχου.

Η τελευταία συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη στις 21 Σεπτεμβρίου 2018. Η ημερήσια διάταξη της συνάντησης επικεντρώθηκε κυρίως σε παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων του έργου (IO3), στη χρήση τους στη διάχυση του έργου και στη διαχείριση σχετικά με την τελευταία φάση του έργου MAMIDI και στην προετοιμασία της τελικής έκθεσης.

Η πιλοτική εκπαίδευση για την ενίσχυση των ικανοτήτων της Τοπικής Διοίκησης στον τομέα της διαχείρισης της μετανάστευσης και της διαφορετικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ MAMIDI υλοποιήθηκε στην Ελλάδα κατά την περίοδο από 21 Μαΐου έως 15 Ιουλίου 2018 (διάρκεια 8 εβδομάδων).

Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων στην πιλοτική εκπαίδευση ήταν 352 και ανήκαν στις ακόλουθες κατηγορίες:

•    ΜΚΟ - 23
•    Δημόσια διοίκηση - 44
•    Άλλα - 46
•    Εκπαίδευση- 80
•    Ψυχολόγοι- 28
•    Δικηγόροι- 9
•    Κοινωνικοί λειτουργοί - 105
•    Καμία απάντηση - 17

Ανήκαν σε περισσότερες από 1 κατηγορίες (π.χ. Φοιτητές νομικής/ εκπαιδευτικοί / Κοινωνικοί λειτουργοί / Ψυχολόγοι που εργάζονται σε ΜΚΟ / Δημόσια Διοίκηση) - 19.

Λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, ο τρόπος υλοποίησης που επιλέχθηκε ήταν η εικονική αίθουσα τάξης στο Moodle. Αυτή η λειτουργία μας έδωσε τη δυνατότητα να προσφέρουμε το μάθημα σε μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων ταυτόχρονα και ως εκ τούτου να διαδώσουμε ευρέως τα αποτελέσματα του έργου MAMIDI με χαμηλό κόστος.

Οι 4 ενότητες που ήταν διαθέσιμες στους συμμετέχοντες στο μάθημα ήταν οι εξής:

1. Ενότητα I: Πολιτιστική εκδήλωση και  νοοτροπία, που καλύπτει τις πολιτισμικές πλευρές της μετανάστευσης.

2. Ενότητα II: Τοπικές Πολιτικές Ενσωμάτωσης, που καλύπτει τις κοινωνικές πλευρές της μετανάστευσης.

3. Ενότητα III: Διακυβέρνηση της Μετανάστευσης και της Διαφορετικότητας σε Τοπικό Επίπεδο: Λήψη Αποφάσεων στο Δημόσιο, που καλύπτει τις διοικητικές πλευρές της μετανάστευσης.

4. Ενότητα IV: Ανακάλυψη του Οικονομικού Δυναμικού των Μεταναστών και Προσφύγων, που καλύπτει τις οικονομικές πλευρές της μετανάστευσης

Κάθε 2 εβδομάδες δώσαμε πρόσβαση στους χρήστες σε μία νέα ενότητα.

Κάθε ενότητα χωρίζεται σε κεφάλαια, κάθε κεφάλαιο περιέχει υλικό για ανάγνωση, ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης και αναθέσεις. Όλα αυτά είναι για προσωπική μελέτη.

Στο τέλος κάθε ενότητας οι συμμετέχοντες στο μάθημα έπρεπε να κάνουν αυτοαξιολόγηση με δύο προσπάθειες ανά δοκιμή. Με βάση τις επιδόσεις τους (ποσοστό επιτυχίας τουλάχιστον 70%), οι συμμετέχοντες έλαβαν πιστοποιητικά στο τέλος του μαθήματος. 136 συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις εξετάσεις των τεσσάρων ενοτήτων.

Επίσης, το μάθημα αξιολογήθηκε μέσω ερωτηματολογίου αξιολόγησης στο διαδίκτυο. Οι συμμετέχοντες στο μάθημα φαίνεται να είναι πολύ ικανοποιημένοι από τη συνάφεια, το επίπεδο και τον όγκο του εκπαιδευτικού υλικού (ενότητες). Παρ 'όλα αυτά, εξέφρασαν κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την πλατφόρμα και θα ήθελαν περισσότερα διαδραστικά στοιχεία (διαλέξεις, βίντεο, live chat κ.λπ.).

Επιπλέον, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (85%) έχει δηλώσει ότι έχει βελτιώσει τη συνολική γνώση του θέματος μετά την εκπαίδευση. Και όλοι τους δήλωσαν ότι θα χρησιμοποιήσουν τα όσα έχουν μάθει.

   
© ALLROUNDER